Co warto wiedzieć?


Co w momencie kolizji? Czy są procedury?

Niemal każdemu kierowcy zdarzają się w trakcie jazdy lub manewrów parkingowych uszkodzenia nadwozia lub opon własnego samochodu.  Irytujące, ale oczywiste co do rozwiązania - najczęściej oznacza to wizytę u mechanika, blacharza, czy wulkanizatora. W przypadku, gdy uszkodzenia naszego samochodu powstaje z udziałem innego pojazdu i jego kierowcy sytuacja jest inna i może okazać się nerwowa. 

Nerwowa reakcja nie sprzyja rozwiązaniu problemu - lepiej wiedzieć jak się znaleźć w takich okolicznościach.


fot. Canva

Zachowaj spokój i oceń sytuację

Niezależnie jak poważna jest kolizja i szkoda nią spowodowana oraz z czyjej winy nastąpiła, należy zachować opanowanie i odpowiednio zareagować w tej niekomfortowej sytuacji. Nerwowe telefony i słowne “przepychanki” z drugim kierowcą  nie są właściwą i praktyczną reakcją. Mimo zaistniałego negatywnego zdarzenia należy opanować emocje własne i nie wzmacniać ich u drugiego uczestnika kolizji. Pomoże to wszystkim w jak najskuteczniejszym  załatwieniu sprawy. 

Rzecz najważniejsza to natychmiastowe sprawdzenie, czy w zdarzeniu nie ucierpiał nikt z jego uczestników. Jeśli są ranni, obowiązkiem każdego z uczestniczących w kolizji lub będących jej świadkiem, jest zadbanie o poszkodowane osoby.

Pamiętajmy, że jeśli w wypadku ktoś ucierpiał należy bezwzględnie udzielić mu pomocy, a brak udzielenia pierwszej pomocy jest przestępstwem. Należy także wezwać zespół ratownictwa medycznego i/lub Policję i pozostać w bezpiecznej odległości do czasu przybycia służb.


fot. Canva

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jeśli to tylko kolizja, czyli nie ma poszkodowanych osób, najważniejszym jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to usunięcie pojazdu lub pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, tak by jak najmniej ograniczać ruch oraz oznaczenie miejsca zdarzenia trójkątem ostrzegawczym.

Zgodnie z Art 50 Prawa o Ruchu Drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - w odległości 100 m za pojazdem

2) poza obszarem zabudowanym - w odległości 30-50 m

3) w mieście - za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m

Pamiętaj też, aby jeśli to możliwe włączyć światł awaryjne. To może dodatkowo pomóc w oznakowaniu miejsca i zmniejszenia zagrożenia stwarzanego przez unieruchomione pojazdy.

Dla własnego bezpieczeństwa opuszczając pojazd należy założyć kamizelkę odblaskową.


fot. Canva

Czy wzywać policję?

Nie ma konieczności  wzywania policji jeżeli w zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba oraz gdy nie ma sporu co do sprawstwa kolizji. 

Jeśli jest zgoda uczestników zdarzenia co do osoby ponoszącej winę za kolizję, najlepiej sprawę wyjaśnić między uczestnikami zdarzenia. Jest to zazwyczaj najszybsza i najskuteczniejsza metoda. 

Najprościej w takiej sytuacji wykorzystać gotowy formularz udostępniany zazwyczaj przez towarzystwa ubezpieczeniowe, który warto wozić w samochodzie na tzw. “wszelki wypadek”

Jeśli nie posiadamy gotowego formularza należy spisać na miejscu zdarzenia odręczne oświadczenie, podpisane przez sprawcę zdarzenia, z którego jednoznacznie wynikać będzie  jego przyznaje się do winy i wzięcie  na siebie odpowiedzialność za spowodowanie kolizji.

Sprawca ma obowiązek podać swoje dane personalne jako uczestnika wypadku (imię i nazwisko, PESEL, dane dowodu osobistego i prawo jazdy), dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Ponadto w skrócie należy opisać przebieg zdarzenia (gdzie, kiedy, co się wydarzyło i jakie są tego następstwa) oraz warto udokumentować szkodę na zdjęciach.

Pamiętajmy, że  sprawca musi potwierdzić spowodowanie kolizji podpisując się pod oświadczeniem. Nie ma potrzeby by takie oświadczenie podpisywał poszkodowany w kolizji. Warto natomiast wymienić się numerami telefonów. To może wszystko ułatwić i przyśpieszyć.


fot. Canva

Działania w celu likwidacji szkody

Jeśli stan pojazd na to pozwala to po wypełnieniu formularza lub spisania oświadczenia możesz odjechać z miejsca zdarzenia i już w bardziej komfortowych warunkach w zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. 

Oczywiście im szybciej, tym wcześniej szkoda powinna być zlikwidowana, ale nie  musisz robić tego niezwłocznie - zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi  masz na to 3 lata od momentu wystąpienia szkody.

Zazwyczaj szkoda musi być zgłoszona u ubezpieczyciela sprawcy i w tym towarzystwie będziesz załatwiać wszelkie formalności. 

Jeżeli natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony jest Twój pojazd zapewnia możliwość tzw. bezpośredniej likwidacji szkody, możesz zgłosić szkodę i dokonać  likwidacji z własnej polisy.  W takim przypadku Twój ubezpieczyciel likwiduje  szkodę i wypłaca odszkodowanie, a potem odzyskuje pieniądze od ubezpieczyciela OC sprawcy. 

Ale to już zupełnie inny temat. 

Bezpiecznej drogi.

 

Żródło: Kodeks Ruchu Drogowego