Co warto wiedzieć?


Dobra zmiana w przepisach ruchu drogowego?
Pogłoski o planowanych zmianach w przepisach, mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, krążyły w przestrzeni publicznej już od dłuższego czasu. Ostateczny kształt i rodzaj zmian pozostawał niewiadomą. Jeszcze większą niewiadomą był termin ich wprowadzenia.

Według pierwotnych założeń, “przepisy, które zmienią polskie drogi” miały wejść w życie 1 lipca bieżącego roku. Przecieki dotyczące planowanych rozwiązań wzbudziły jednak sporo kontrowersji i projekt trafił do konsultacji społecznych, a temat ucichł na dłuższy czas… Aż do teraz.
Rada Ministrów 24 listopada 2020 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Spośród wielu zmian przewidzianych w projekcie, skupmy się na przybliżeniu tych które dotykają każdego uczestnika ruchu.


Większa ochrona pieszego w rejonie przejść dla pieszych

Zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych planowane są poprzez nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Zamiast dotychczasowego obowiązku “zachowania szczególnej ostrożności” oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach, kierowca zobligowany będzie do obserwacji nie tylko samego przejścia dla pieszych, ale całego otoczenia “pasów” oraz do zmniejszenia prędkości do poziomu, który gwarantuje bezpieczeństwo pieszego. Dodatkowo, obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście, a nie tylko już znajdującemu się na nim.
To nie wszystko (!),  zmiany dotkną także samych pieszych. W projekcie ustawy zaproponowano regulacje zakazujące pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Koniec z jazdą na zderzaku

W związku ze statystykami policyjnymi, które wskazują na wysoki procent kolizji drogowym związanych z tzw. “jazdą na zderzaku”, czyli niezachowaniem bezpiecznej odległości w stosunku do pojazdu jadącego z przodu, zdecydowano się na dokonanie zmian w tej materii. Według nowych przepisów, podczas jazdy w najbardziej niebezpiecznym otoczeniu, czyli na autostradach oraz drogach ekspresowych, bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła  będzie połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m. 
Zastosowane rozwiązanie ma na celu drastyczne ograniczenie liczby gwałtownych hamowań związanych z “jazdą na zderzaku”, a tym samym liczbę karamboli na drogach szybkiego ruchu. 
Jak zaznaczono, tego typu rozwiązanie stosowane jest w wielu europejskich krajach, m. in. w Niemczech.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury


Zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy

Koniec z różnicowaniem dopuszczalnej prędkości w dzień i w nocy. Według planowanych zmian, dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych miałaby zostać obniżona do 50 km/h. 
Zmiana związana jest danymi statystycznymi, według których ponad 95% pieszych ma szansę przeżyć zderzenie z pojazdem jadącym prędkością niższą niż 30 km/h, natomiast szanse te drastycznie spadają gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h.
Obecnie Polska jest jedynym krajem w UE, który nadal dopuszcza jazdę z prędkością 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Dobra zmiana?

Samo przyjęcie projektu nowelizacji ustawy nie oznacza jeszcze, że zmiany wejdą w życie. Projekt czeka jeszcze długa droga, tj  czytania w Sejmie, Senacie, podpis prezydenta, a na koniec okres ich wejścia w życie, ale ważne, że w końcu postawiono pierwszy krok.
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk o planowanych zmianach mówi tak: 
“Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Bezpieczeństwo na naszych drogach, w tym niechronionych użytkowników dróg, musi się zwiększyć - jest to priorytet polskiego rządu.”


A jaka jest Wasza opinia? Prawo o ruchu drogowym czeka dobra zmiana?


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury