Co warto wiedzieć?


Pierwszeństwo na drodze

Kwestia pierwszeństwa przejazdu to duży problem na polskich drogach. Niestety, nie zawsze znajomość przepisów pozwala nam stwierdzić czy powinniśmy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa przejazdu, czy to my jesteśmy na drodze uprzywilejowanej. Powoduje to nerwowość i bardzo często kolizje. Większości takich sytuacji można jednak zapobiec pamiętając o podstawowych regułach.

Zmiana pasa ruchu
Pamiętajmy, że w sytuacji wykonywania manewru zmiany pasa ruchu bezwzględne pierwszeństwo ma pojazd jadący swoim pasem. Zatem zmieniając pas ruchu musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu prosto swoim pasem.
Natomiast jeśli dwa pojazdy chcą wykonać manewr zmiany pasa ruchu z pasów skrajnych na środkowy to obowiązuje zasada pierwszeństwa samochodu z prawej strony. Mówi o tym art. 22 - Prawo o ruchu drogowym:
“Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony”.

 

Jazda na suwak

Oczywiście od każdej reguły są wyjątki, o których mowa także w tym przepisie. To oczywiście zasada jazdy na tak zwany “suwak”. W myśl tej zasady w momencie wystąpienia zwężenia jezdni lub innej przeszkody uniemożliwiającej kontynuację jazdy pasem ruchu “kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić [...] zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.” W sytuacji gdy mamy do czynienia z dwoma “niedrożnymi” pasami to pierwszeństwo zmiany pasa ma pojazd z prawej strony, a następnie ten z lewej. Zatem “wpuszczanie” to nie tylko kwestia kurtuazji na drodze, ale przepisów o ruchu drogowym i reguł pierwszeństwa.

 

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu

W momencie gdy na skrzyżowaniu jest sygnalizacja świetlna to sytuacja pierwszeństwa czy ewentualnego ustąpienia wydaje się relatywnie prosta: reagujemy na sygnały świetlne. Jeśli musimy wykonać manewr bazując tylko na znakach pionowych (znakach przy drodze) i znakach poziomych (na drodze) to pamiętajmy, że w takiej sytuacji pierwszeństwo wynikające ze znaków pionowych jest nadrzędne.
Gdy nie ma ani znaków pionowych ani poziomych to pierwszeństwo wynika z tak zwanej zasady “prawej ręki”, czyli ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony.

 

Tramwaj na skrzyżowaniu
Powyższe zasady odnoszą się do pojazdów kołowych. Zasady prawej ręki “nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża” (art. 25 ustawy o ruchu drogowym).

Kolejny wyjątek? Pojazd uprzywilejowany. Na skrzyżowaniu równorzędnym
pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy.

Pierwszeństwo na rondzie
Skrzyżowanie bezkolizyjne o ruchu okrężnym, czyli tak zwane rondo, wcale takie bezkolizyjne nie jest, jeśli nie potrafimy odczytać zasad pierwszeństwa na nim panujących.
W powszechnej opinii rondo, czyli skrzyżowanie oznaczone znakiem C-12 (ruch okrężny), oznacza pierwszeństwo ruchu pojazdów już na nim się znajdujących. Żeby tak było konieczny jest jeszcze znak A-7 mówiący o konieczności ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. I taki znak bardzo często przy “rondzie” jest umieszczany. Jednakże bez tego znaku na rondzie obowiązuje zasada prawej ręki!

 

Tramwaj na rondzie
Gdy ruchem na rondzie kieruje sygnalizacja świetlna to tak jak na skrzyżowaniu - sytuacja pierwszeństwa jest jasna: zarówno kierowcy jak i kierujący pojazdem szynowym reagują na sygnały świetlne. Jeśli takiej sygnalizacji nie ma to przy wjeździe na rondo każdy pojazd, włączając tramwaj, stosuje się do znaków drogowych.
Ważne jest, że przy zjeździe z ronda, czyli w sytuacji równorzędnej, pojazd szynowy ma pierwszeństwo przed pojazdem nieszynowym.

Będąc uczestnikiem ruchu drogowego jesteśmy zobowiązani stosować się do zasad ruchu drogowego. Dlatego warto je znać. Oszczędzimy sobie dużo nerwów, czasu i nierzadko pieniędzy.

Źródło: Prawo o ruchu drogowym