Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwis500

  1. Informacje wstępne:
   1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie  Użytkownika przez Serwis Internetowy  www.serwis500.pl.
   2. Administratorem Serwisu Internetowego www.serwis500.pl jest LATEX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu; ul. Krapkowicka 21; 45-760 Opole; Numer KRS: 0000955942, Numer NIP: 7543058869, Numer REGON: 161436072
   3. Dane kontaktowe Administratora Serwisu Internetowego: e-mail:  kontakt@serwis500.pl , tel. 77 451 98 64.
   4. Administrator szanuje prawo Użytkowników do prywatności i dokłada staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne przeciwdziałające  naruszaniu prywatności Użytkowników przez osoby trzecie.
   5. Korzystając z Serwisu Internetowego www.serwis500.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
   6. Administrator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  2. Definicje:
   1. Użytkownik - podmiot (osoba fizyczna lub prawna), korzystający z Serwisu Internetowego, któremu zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
   2. Administrator - podmiot, decydujący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika - LATEX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu; ul. Krapkowicka 21; 45-760 Opole; Numer KRS: 0000955942, Numer NIP: 7543058869, Numer REGON: 161436072;  e-mail:  kontakt@serwis500.pl, tel. 77 451 98 64.
   3. Serwis Internetowy  - strona internetowa (wraz z powiązaną aplikacją), w ramach której Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.serwis500.pl  i świadczący usługi drogą elektroniczną.
   4. Warsztat - Przedsiębiorca, korzystający z usług Serwisu Internetowego w celu sprzedaży towaru lub świadczenia usług na rzecz Użytkowników w imieniu i na rachunek własny.
   5. Urządzenie Użytkownika - dowolne elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego, np. komputer, tablet, smartfon.
   6. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej wykorzystywane w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego.
   7. Cookies - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach Użytkownika, za pośrednictwem których uzyskiwany jest dostęp do Serwisu Internetowego.
  3. Przetwarzanie danych osobowych:
   1. Użytkownik może przekazywać swoje Dane Osobowe Administratorowi za pomocą: formularza składania zamówienia, formularza rezerwacji terminu usługi, formularza kontaktowego, zapisu do newslettera, wiadomości e-mail lub telefonicznie.
   2. Podanie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym: złożenia zamówienia, rezerwacji terminu usługi, nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail oraz otrzymywanie newslettera, a bez podania Danych Osobowych realizacja tych usług nie będzie możliwa.
   3. Użytkownik może dokonać subskrypcji elektronicznego biuletynu informacyjnego (newslettera) lub korespondencji e-mail, podając swój adres e-mail i wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przy czym może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
   4. Podanie Danych Osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne, a Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę.
   5. Administrator może udostępnić innym podmiotom Dane Osobowe Użytkownika dla potrzeb niezbędnych do realizacji usług dostępnych w Serwisie Internetowym, w szczególności Warsztatom w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika oraz wykonania usługi w terminie zarezerwowanym przez Użytkownika oraz podmiotom realizującym działania marketingowe (o ile Użytkownik wyraził na to zgodę).
   6. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie zawartych umów Warsztatom w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika oraz wykonania usługi w terminie zarezerwowanym przez Użytkownika, podmiotom świadczącym  usługi hostingu Serwisu Internetowego i serwisowania oprogramowania oraz podmiotom realizującym działania marketingowe (o ile Użytkownik wyraził na to zgodę)
   7. Za wyraźną zgodą Użytkownika Administrator może udostępniać Dane Osobowe swoim partnerom handlowym dla realizacji ich celów marketingowych.
   8. Użytkownikowi przysługują prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych; prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych.
  4. Informacja o stosowanych plikach Cookies i innych technologiach
   1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies (“ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które  mogą być odczytywane przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora.
   2. W Serwisie Internetowym wykorzystywane są Cookies bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w wyniku ich stosowania nie następuje przekazywanie do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania. Nie są również pobierane Dane Osobowe ani żadne informacje poufne pochodzące z Urządzenia Użytkownika.
   3. Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie  korzystania z Serwisu Internetowego do potrzeb indywidualnego Użytkownika.
   4. W Serwisie Internetowym mogą być stosowane tzw.  Cookies sesyjne przechowywane na Urządzeniu Użytkownika w czasie trwania sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
   5. W Serwisie Internetowym mogą być stosowane  tzw. Cookies trwałe,  przechowywane na Urządzeniu Użytkownika do ich usunięcia przez Użytkownika, a zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
   6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do używanego Urządzenia, przy czym może to wpłynąć na możliwość ograniczenia funkcjonalności Serwisu Internetowego.
   7. Cele stosowania plików Cookies:
    1. Rozpoznanie Urządzenia Użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyświetlania stron Serwisu Internetowego do rodzaju Urządzenia.
    2. Dostosowywanie zawartości stron Serwisu Internetowego do zidentyfikowanych preferencji Użytkownika.
    3. Tworzenie anonimowych statystyk korzystania przez Użytkowników ze stron Serwisu Internetowego w celu poprawy struktury i zawartości Serwisu Internetowego.
    4. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
   8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
   9. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację konfiguracji przeglądarki internetowej lub usługi.
   10. Zmiany ustawień obejmują w szczególności blokowanie automatycznej obsługi Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowanie o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
   11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
   12. Ograniczenie stosowania Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu Internetowego.
   13. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie dotyczące działań Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego:
    1. kod śledzenia Google Analytics dla celów analizy statystyk Serwisu Internetowego
    2. logi serwera, zapisywane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego, mogą obejmować dane, takie jak: IP, czas korzystania, rodzaj przeglądarki oraz systemu operacyjnego Urządzenia Użytkownika, ale dane te nie będą wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.
Newsletter
Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!
Wyślemy Ci powiadomienia o atrakcyjnych promocjach i nowościach.